Skip to main content

Projecten

Responsible IT is betrokken bij meerjarige landelijke onderzoeksprojecten met kennisinstituten, overheden en maatschappelijke organisaties. Het lectoraat is opdrachtgever voor studentenprojecten in bachelor- en master-opleidingen van de HvA. De onderzoekers zijn nauw verbonden met de HvA opleidingen HBO ICT en Communication and Multimedia Design. Responsible IT ontwikkelt onderwijs voor de Master Applied AI en de HvA Minoren Applied AI en Desinformatie.

JURIDISCHE BESLUITVORMING VERBETEREN MET AI-TOOLS EN -TECHNIEKEN

AI

Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om AI in te zetten voor kwaliteitscontrole bij beroepen tegen een beslissing over milieuvergunningen in de bouw. Het hoofddoel van dit project is het uitvoeren van verkennend onderzoek voor de mogelijkheid om AI in te zetten voor beroepen tegen een beslissing over milieuvergunningen in de bouw. Deze bezwaarzaken worden beoordeeld door een team van juristen die de gemeente adviseren om het bezwaar toe te wijzen of af te wijzen.

VERANTWOORD GEBRUIK VAN GENERATIEVE AI-TOOLS DOOR EEN OVERHEIDSINSTELLING

fair, design, prototypes, AI

Als HvA leveren wij een “researcher-in-residence” (gastonderzoeker) bij de Province Noord-Holland om samen te onderzoeken hoe AI-tools momenteel in de organisatie worden gebruikt en welke meningen/gevoelens werknemers hebben ten aanzien van deze tools. Met groepen collega’s onderzoeken en leren we hoe we deze generatieve AI-tools kunnen gebruiken en reflecteren we samen in hoeverre (en op welke manier) we dat verantwoord kunnen doen. We ontwikkelen een reeks praktijkgerichte workshops om het gebruik van generatieve AI-tools binnen de Provincie Noord-Holland te onderzoeken.

DE BUBBELMACHINE

design, transparent, prototypes

Er is nog veel onduidelijk over desinformatie, het bewust verspreiden van informatie die erop gericht is mensen te misleiden of sterk te beïnvloeden. Desinformatie is een van de onderwerpen waar het lectoraat zich al een tijd mee bezig houdt en de toekenning voor ‘Grip op desinformatie’ sluit mooi aan bij het onderzoeksproject over filterbubbels legt docent-onderzoeker bij het lectoraat Responsible IT Yuri Westplat uit. ‘Pascal Wiggers en docent-onderzoeker Marcio Fuckner ontwikkelden een simulatie: een online wereld met virtuele gebruikers en een nagemaakt algoritme met als doel, het produceren van een filterbubbel.

ALS DE MACHINE KIEST - Het gebruik van kunstmatige intelligentie in werving en selectie

AI, data, fair, inclusive

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft het Responsible AI Lab van het Lectoraat Responsible IT onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in werving- en selectieprocessen. Daarbij is er specifiek gelet op de kansen en risico’s met betrekking tot het bevorderen van diversiteit en inclusie. HET GEBRUIK VAN AI IN RECRUITMENT In het werving- en selectieproces proberen organisaties in eerste instantie zoveel mogelijk geschikte kandidaten te laten solliciteren (sourcing) om daaruit dan de meest geschikte kandidaat te kiezen (selectie).

FAKE NEWS DETECTION - GRIP OP DESINFORMATIE

AI

Het is vaak moeilijk te beoordelen of een artikel dat we online lezen gebaseerd is op feiten of niet. Sla de actualiteiten er maar op na: corona, berichtgeving uit Rusland over de oorlog met Oekraïne. Omdat het onmogelijk is om elk nieuwsbericht dat wordt gepubliceerd handmatig te verifiëren, is er veel onderzoek gedaan naar automatische detectie van verkeerde informatie. Maar kunnen we die algoritmen vertrouwen? Het is vaak moeilijk te beoordelen of een artikel dat je online leest al dan niet op waarheid berust.

ALGORITME REGISTER GEMEENTE AMSTERDAM

AI

Hoe kunnen we inzicht geven in de algoritmes die de gemeente gebruikt? Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Amsterdam gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Een algoritme is een vooraf bepaalde set regels of stappen die door de computer gevolgd worden. Hoe kunnen we de algoritmes die de verschillende afdelingen binnen de gemeente in kaart krijgen. Het is de bedoeling om per algoritme de algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme openbaar te maken.

IDENTICAL STRANGERS

AI

#Hoe kan AI kan helpen om identieke woongebouwen te traceren In het project wordt verkend hoe AI kan helpen om identieke woongebouwen te traceren in Nederland. In bepaalde periodes zijn veel dezelfde type gebouwen gebouwd. Het is onduidelijk waar deze ‘identical strangers’ zich precies bevinden. De potentie van deze onontdekte ‘alternatieve data’ is groot. Een database van identical strangers opent de kans om energietransitie, verduurzaming, circulariteit en erfgoed beter af te wegen en op te schalen.

DRAMA

AI

Designing Responsible IT for Media Applications. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in media-organisaties, maar hoe passen deze bedrijven verantwoorde AI toe? De Hogeschool Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Rotterdam hebben de handen ineen geslagen met mediabedrijven zoals de NPO, VPRO, RTL, Beeld en Geluid en Media Perspectives. Deze partijen zijn op een gezamenlijke zoektocht naar verantwoorde AI. Het samenwerkingsverband wordt ook wel onderzoeksproject DRAMA genoemd, waarbij DRAMA staat voor Designing Responsible AI for Media Applications.

Filter op onderwerp

  • Filter op thema

  • Filter op mediatype